А серийн дулаан солилцох төхөөрөмжийг ашиглах нөхцөл

Цахилгааны эх үүсвэр: 380 В; Ажиллах дээд даралт: ≤ 1.6 МпаЁ

Ажиллах дээд температур: 2000С

Ялтаст дулаан солилцуурын багц төхөөрөмжийн нөхцлийг ашиглах нь


AS серийн дулааны эх сурвалжийн тал:
Уурын оролтын даралт: 0.1-0.6 Мпа
Уурын оролтын температур (хэт халалт) 2000С
Дахин боловсруулалт: 
Халаах усны оролтын температур: 60-700С
Халаах усны гаралтын температур: 85-950С
Ахуйн халуун усны оролтын температур: ≥50С
Ахуйн халуун усны гаралтын температур: ≥50-600С
Агааржуулагчийн эргэлдүүлэх усны оролтын температур: 55-600С
Агааржуулагчийн эргэлдүүлэх усны гаралтын температур: 60-650С

AW серийн дулааны эх сурвалжийн тал: 
Өндөр температуртай усны оролтын температур: 100-1300С
Өндөр температуртай усны гаралтын температур: ≤800С
Дахин боловсруулалт:
Халаах усны оролтын температур: 60-700С
Халаах усны гаралтын температур: 85-950С
Ахуйн халуун усны оролтын температур: ≥50С
Ахуйн халуун усны гаралтын температур: ≥50-600С
Агааржуулагчийн эргэлдүүлэх усны оролтын температур: 55-600С
Агааржуулагчийн эргэлдүүлэх усны гаралтын температур: 60-650С
 

1.    Цахилгаан хяналтын хавхлаг
2.    Термометр
3.    Манометр
4.    Ялтаст дулаан солилцуур
5.    Урсгал хэмжигч
6.    Даралтын зөрүүг дамжуулагч
7.    Эргүүлэх насос
8.    Аюулгүй ажиллагааны хавхлаг
9.    Шүүлтүүр
10.    Цахилгаан даралт буулгах хавхлаг
11.    Даралтын мэдрэгч
12.    Тогтмол даралттай ус нэмэх насос

Copyright © 2020 Тотком сервис ХХК

Design & Development By Gurutag LLC

Please publish modules in offcanvas position.